Infoskriv for januar 2009

Container for juletrær kommer i uke 3

Container for juletrær settes ut på formiddagen torsdag den 15. januar, og hentes igjen dagen etter.

Av økonomiske grunner vil containeren bli stående kun en dag, da vi kun ønsker å bekoste tømming for oss.

Avfall skal kastes i containeren. Ikke settes ved siden av, slik vi så forrige gang.

Minner om at hvitevarer og andre elektriske artikler IKKE skal kastes i containeren. Det SKAL leveres på Grønmo (kun en ”7 minutters”-kjøretur fra Meklenborgåsen).

Minner også om at vi har vår egen miljøstasjon for glass, plast og hermetikk ved porten til nedre garasjeplan.

Papiravfall

Renovasjonsetaten har vært i kontakt med oss, fordi de har forsøkt å hente papiravfallet. Dessverre måtte de snu fordi søppelrommet var overfylt med søppel og skrot.

De kommer igjen i morgen, torsdag 8. januar, for å tømme. Dette vil påføre oss en ekstrakostnad på ca. 2000-3000 kroner.

Mange har spurt hvorfor husleien har økt, og dette er en medvirkende årsak.

FY! FY!

Vi hadde plassert ut container sist onsdag.

Det er blitt satt igjen en del søppelsekker, møbler bl.a. en seng.

Den eller dem som har satt det der i stedet for å plassere det i container, bør med det samme ta seg sammen å rydde etter seg. Søpla må fjernes med det samme.

Vi har leid inn containeren for at beboerne skal slippe å kjøre til Grønmo. Dere må gjøre det nå!!!

Høst container kommer i uke 41

Styret bestiller container til onsdag 8 oktober.  Den settes ut på formiddagen og fjernes samme kveld.

Av økonomiske årsaker har vi ikke container stående over lengre tid, da vi ikke vil bekoste tømming fra andre på Bjøndal enn oss i Prestelsetta.

Minner om at  hvitevarer eller annet elektriske artikler IKKE skal kastes her. Da finner dere muligheter på Grønmo.

Minner alle om at vi har fått vår egen miljøstasjon, ved nedre garasjeplan til glass og plast.