Infoskriv for januar 2009

Container for juletrær kommer i uke 3

Container for juletrær settes ut på formiddagen torsdag den 15. januar, og hentes igjen dagen etter.

Av økonomiske grunner vil containeren bli stående kun en dag, da vi kun ønsker å bekoste tømming for oss.

Avfall skal kastes i containeren. Ikke settes ved siden av, slik vi så forrige gang.

Minner om at hvitevarer og andre elektriske artikler IKKE skal kastes i containeren. Det SKAL leveres på Grønmo (kun en ”7 minutters”-kjøretur fra Meklenborgåsen).

Minner også om at vi har vår egen miljøstasjon for glass, plast og hermetikk ved porten til nedre garasjeplan.

Papiravfall

Renovasjonsetaten har vært i kontakt med oss, fordi de har forsøkt å hente papiravfallet. Dessverre måtte de snu fordi søppelrommet var overfylt med søppel og skrot.

De kommer igjen i morgen, torsdag 8. januar, for å tømme. Dette vil påføre oss en ekstrakostnad på ca. 2000-3000 kroner.

Mange har spurt hvorfor husleien har økt, og dette er en medvirkende årsak.

Container til glass m.m

Viser til årsmøte i huseierforeningen hvor vi nevnte at vi sjekket ut muligheter for å få utplassert en glass container.

Dette har vi gjort, og det kommer en container nå i sommer.  Den plasseres ved innkjøring til nederste garasjeplan.  Jfr Renovasjonsetaten og representant fra styret, vil ikke dette være til hinder for kjøringen inn og ut i garasjeanlegget vårt.

Vi ønsket i utgangspunktet å plassere den i bakken opp til området vårt (der hvor det parkeres biler ulovelig) men det gikk ikke.

Vi håper alle setter pris på å få være litt mer miljøvennlige som huseiere i Prestesletta Huseierforening.

Vi minner at området på nedsiden av garasjen skal ikke brukes til hageavfall, eller annet skrot!!!

Til dere  som venter på oppdrag etter årets dugnad, vil disse bli utlevert over sommeren.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!