Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2004

OBOS, med flere, ønsker å trekke seg ut og overdra sin andel av Grendehuset til de gjenværende andelseiere av Grendehuset.  Om ikke Grendehuset/sameiene ønsker dette, vil OBOS kreve at huset blir solgt.

Tilstede var 16 eiere og 1 fullmakt i henhold til navneliste.