Informasjon februar 2016

Styret har delt ut infoskriv til alle beboere med opplysninger om årets ordinære generalforsamling den 20. april på Bjørndal Grendehus, årets dugnad lørdag den 30. april, feiing av uteområdene samt forsøpling og renhold på fellesområdene.

Prestsletta Huseierforening – Infoskriv Februar 2016

Videre er det delt ut et eget skriv med informasjon om vedlikehold av garasjeanlegget.

Garasjen må vedlikeholdes