Informasjon februar 2016

Styret har delt ut infoskriv til alle beboere med opplysninger om årets ordinære generalforsamling den 20. april på Bjørndal Grendehus, årets dugnad lørdag den 30. april, feiing av uteområdene samt forsøpling og renhold på fellesområdene.

Prestsletta Huseierforening – Infoskriv Februar 2016

Videre er det delt ut et eget skriv med informasjon om vedlikehold av garasjeanlegget.

Garasjen må vedlikeholdes

Feiing av garasjeanlegget 2012

18. – 20. april vil det bli gjennomført feiing av garasjeanlegget.

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen onsdag 18. april.

2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 19. april.

Toppen (øvre plan) vil bli feiet på dagen fredag 20. april.

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget. Husk at også skibokser må fjernes.
Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget.

De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass. Det gjelder også de som har bilen parkert på parkeringsplass (øvre plan).

Feiing av garasjeanlegget 2012

Feiing av garasjeanlegget 2011

Det vil bli gjennomført feiing av garasjeanlegget 18. – 20. mai .

 

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen onsdag 18. mai.
2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 19. mai.
Toppen (øvre plan) vil bli feiet på dagen fredag 20. mai.

 

 

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget.
Husk at også skibokser må fjernes.
Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget.
De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass. Det gjelder også de som har bilen parkert på parkeringsplass (øvre plan).

Feiing av garasjeanlegget 2009

6-8. mai vil det bli gjennomført feiing av garasjeanlegget.

  • 1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen onsdag 6. mai.
  • 2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 7. mai.
  • toppen (øvre plan) vil bli feiet på dagen fredag 8. mai.

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget. Tak-/skibokser som henger fra taket må også fjernes, da feiemaskinen er for høy til å feie under.

Vi vil oppfordre alle til ikke å lagre noe i garasjeanlegget. Når bilen stikker ut i midtpassasjen, hindrer det andre biler i å svinge. Det er trangt nok som det er!

De dagene det feies kan bilen parkeres på nedsiden av garasjeanlegget.

Feiing av garasjeanlegget

20-22. mai vil det bli gjennomført feiing av garasjeanlegget.

  • 1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen tirsdag 20. mai.
  • 2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen onsdag 21. mai.
  • toppen (øvre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 22. mai.

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget. Tak-/skibokser som henger fra taket må også fjernes, da feiemaskinen er for høy til å feie under.

Vi vil oppfordre alle til ikke å lagre noe i garasjeanlegget. Når bilen stikker ut i midtpassasjen, hindrer det andre biler i å svinge. Det er trangt nok som det er!

De dagene det feies kan bilen parkeres på nedsiden av garasjeanlegget.