Informasjon februar 2016

Styret har delt ut infoskriv til alle beboere med opplysninger om årets ordinære generalforsamling den 20. april på Bjørndal Grendehus, årets dugnad lørdag den 30. april, feiing av uteområdene samt forsøpling og renhold på fellesområdene.

Prestsletta Huseierforening – Infoskriv Februar 2016

Videre er det delt ut et eget skriv med informasjon om vedlikehold av garasjeanlegget.

Garasjen må vedlikeholdes

Dugnad 2011 – takk for innsatsen

Styret vil takke alle som deltok på dugnaden for god innsats. Det var meget god deltagelse noe som bidro til at fellesområdene og søppelhuset fikk et løft før 17. mai. De som tok seg tid til grilling og hygge etterpå synes flere burde være med på dette. Dette er en av de få gangene vi kan samles sosialt og bli kjent.