Informasjon november 2018

Infoskrivet av november 2018 inneholder viktig informasjon om forsikring (IF), vintervedlikehold (SUMO), parkeringsreglene for området Meklenborgåsen, håndtering av søppel i søppelhuset og på vårt område, samt informasjon om oppdatert velkomstskriv.

Informasjonsskriv januar 2018

Ordinær generalforsamling 2018
Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 18.april 2018 på Bjørndal Grendehus. Innkalling vil bli sendt ut senere, men hold av dagen allerede nå.
Saker som ønskes tatt opp, må leveres til styret innen tirsdag 20.mars.

Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad lørdag 5.mai. Innkalling vil bli sendt ut senere, men som med generalforsamlingen, hold av dagen allerede nå.

Garasjerehabiliteringen, Motorvarmeruttak og Forsikring vennligst se info skriv for nærmere info.
Prestsletta Huseierforening – Infoskriv Januar 2018

Med vennlig hilsen
Styret
Styret treffes på: styre@prestsletta.no