Informasjonsskriv januar 2018

Ordinær generalforsamling 2018
Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 18.april 2018 på Bjørndal Grendehus. Innkalling vil bli sendt ut senere, men hold av dagen allerede nå.
Saker som ønskes tatt opp, må leveres til styret innen tirsdag 20.mars.

Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad lørdag 5.mai. Innkalling vil bli sendt ut senere, men som med generalforsamlingen, hold av dagen allerede nå.

Garasjerehabiliteringen, Motorvarmeruttak og Forsikring vennligst se info skriv for nærmere info.
Prestsletta Huseierforening – Infoskriv Januar 2018

Med vennlig hilsen
Styret
Styret treffes på: styre@prestsletta.no

Feiing av garasjeanlegget 2017

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen mandag 22.mai.

2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen tirsdag 23.mai.

  • Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget.
  • Husk at også skibokser må fjernes.
  • Før feiing oppfordres alle til å rydde all søppel på sin plass, særlig må brennbare ting ikke oppbevares i garasjen. Bilbatterier må leveres på miljøstasjon.
  • Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget.
  • De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass.

NB! Feiingen vil skje mellom kl 08;00 og 16;00 begge dager.

Bilene må derfor være fjernet i det tidspunktet.

Feiing av garasjeanlegget 2017