Informasjonsskriv januar 2018

Ordinær generalforsamling 2018
Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 18.april 2018 på Bjørndal Grendehus. Innkalling vil bli sendt ut senere, men hold av dagen allerede nå.
Saker som ønskes tatt opp, må leveres til styret innen tirsdag 20.mars.

Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad lørdag 5.mai. Innkalling vil bli sendt ut senere, men som med generalforsamlingen, hold av dagen allerede nå.

Garasjerehabiliteringen, Motorvarmeruttak og Forsikring vennligst se info skriv for nærmere info.
Prestsletta Huseierforening – Infoskriv Januar 2018

Med vennlig hilsen
Styret
Styret treffes på: styre@prestsletta.no

Dugnad 2013

Til alle huseiere i Prestsletta Huseierforening

Avholdes lørdag 27.april kl. 12:00
Fremmøte ved BALLPLASSEN for fordeling avarbeidsoppgaver.
Ta med arbeidsutstyr: spade, rive, kost, hansker osv.!
Huseiere som ikke kan være med på lørdag 27april kan kontakte styreleder Kåre Frantzen, tlf 900 70 895, for å avtale alternativ dato og oppgaver.
Det blir som vanlig grilling fra kl. 17:00.
Det blir også grill for halal kjøtt.
Det vil bli servert noe kaldt å drikke til både barn og voksen.
Vi oppfordrer alle til å ta med litt kaffe og kaker til dugnaden. Sammen kan vi gjøre dette til en hyggelig stund.
Vi oppfordrer også alle til å ordne i og utenfor egen hage utenom dugnaden.

Parkering
Som vi tidligere har informert om, skal det ikke parkeres innenfor bommene. Det er kun tillatt transport til husene større varer.
Det skal ikke parkeres på gresset rund ballplassen.
Styret fører skjerpet kontroll at dette følges.

Styret.