Feiing av garasjeanlegget 2017

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen mandag 22.mai.

2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen tirsdag 23.mai.

  • Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget.
  • Husk at også skibokser må fjernes.
  • Før feiing oppfordres alle til å rydde all søppel på sin plass, særlig må brennbare ting ikke oppbevares i garasjen. Bilbatterier må leveres på miljøstasjon.
  • Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget.
  • De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass.

NB! Feiingen vil skje mellom kl 08;00 og 16;00 begge dager.

Bilene må derfor være fjernet i det tidspunktet.

Feiing av garasjeanlegget 2017