Rehabilitering av garasjeanlegget

Det ble på årets generalforsamling vedtatt at vårt felles garasjeanlegg skal rehabiliteres. Grunnlaget for innhenting av tilbud fra entreprenører er en tilstandsvurdering styret har fått utført. Vurderingen er utført av Rambøll som er et stort internasjonalt rådgivningsfirma med bred erfaring med blant annet tilstandsvurderinger av bygg og anlegg. For ytterligere informasjon om Rambøll les videre her: http://www.ramboll.no/tjenester/bygg-og-arkitektur/rehabilitering

Rapporten utarbeidet av Rambøll kan leses her. Merk at kostnadsvurderingen ikke er medtatt i denne rapporten av hensyn til den pågående prosessen med innhenting av anbud fra entreprenører.

B-Rap-001 – Tilstandsvurdering Prestsletta Garasjeanlegg. 30102015