Innkalling til ordinær generalforsamling 2016 Prestsletta Huseierforening

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prestsletta huseierforening onsdag 20. april 2016 kl 20:00.

Sted: Bjørndal Grendehus

Se vedlagt innkalling og årsberetning for 2015:

Ordinær generalforsamling 2016 Prestsletta huseierforening-innkalling

Årsberetning Prestsletta Huseierforening 2015