Innkalling til dugnad 2016

Årets dugnad avholdes lørdag 30.april kl. 13:00

Fremmøte ved BALLPLASSEN for fordeling av arbeidsoppgaver.

Ta med arbeidsutstyr: spade, rive, kost, hansker osv.!

Når tildelt oppgave er utført, skal dere melde i fra for eventuelt ny oppgave.

For mer informasjon LES HER:

Innkalling dugnad 2016