Feiing av garasjeanlegget 2016

28. – 29.april vil det bli gjennomført feiing av garasjeanlegget og parkeringsplassen på taket .

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 28.april.

2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen fredag 29.april.

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget.

• Husk at også skibokser må fjernes.

• Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget. Bilbatterier må leveres på miljøstasjon.

• De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass.

NB!

Feiingen vil skje mellom kl 08;00 og 16;00 begge dager.

Bilene må derfor være fjernet i det tidspunktet.