Gammel dekoder fra Canal Digital

I forbindelse med inngåelse av ny avtale med Canal Digital ble alle gamle dekodere skiftet ut med en ny T-We Box Mini. Det var avtalt at installatør skulle ta med de gamle tilbake når de nye ble montert. Ikke alle opplevde at dette ble utført. De gamle Sagem-dekoderne kan derfor kastes som EE-avfall på Grønmo eller tas med å kastes ved nærmeste elektrobutikk.