Informasjon om felles forsikring

Prestsletta Huseierforening har en felles forsikring for alle boliger og garasjeanlegget. Innbo er ikke dekket gjennom felles forsikringen og hver enkelt huseier må inngå egen avtale om dette. Huseierforeningen er forsikret gjennom IF Skadeforsikring, avtalenummeret er SP409815.5.1. Styreleder Kåre Frantzen er huseierforeningens kontakt mot IF og skal kontaktes ved skader.

Les mer om forsikringen her:

Avtale IF Skadeforsikring 2015