Ny avtale med Hafslund Varme AS og Prestsletta Huseierforening

Vedlagt ligger signert avtale mellom Hafslund Varme AS (fjernvarme leverandør) og Prestsletta Huseierforening. Avtalen er signert av styreleder Kåre Frantzen på vegne av alle beboere i Prestsletta Huseierforening. Dette ble vedtatt på årsmøtet den 9. april 2014. Videre er rammeavtalen og diverse vedlegg som supplerer avtalen vedlagt. Det er viktig at hver enkelt huseier leser igjennom dokumentene og gjør seg kjent med innholdet.

Ved feil på anlegget kontakt feilmeldingstjenesten:
Hele døgnet på telefon 815 20 040

 

Signert avtale Prestesletta – Hafslund

Rammeavtale fjernvarme

Vedlegg fjernvarmeavtalen 2014