Utvikling av Bjørndals felles identitet – spørreundersøkelse www.bjorndal.no – frist 15 nov

Spørsmål til alle beboere:

Har du tenkt på hvordan Bjørndal skal se ut i fremtiden?

Bjørndal Frivilligsentral arbeider aktivt med å videreutvikle bo- og oppvekstmiljøet på Bjørndal. Vi håper nå at du tar deg tid til å gi oss dine innspill på www.bjorndal.no. Gjennom spørreundersøkelsen ønsker vi nå og utvikle en felles identitet. En klar identitet vil på sikt styrke fellesskapet, tilhørigheten og stoltheten av å bo på Bjørndal. Den vil synliggjøre områdets unike kvaliteter og danne et sterkt grunnlag for videre utvikling.

Vi ser frem til å motta dine innspill!