Utlån tilhenger

Tilhenger

Vi har  en tilhenger til bruk for beboerne. Den er plassert i 2.etasje i garasjen ved siden av inngangsdøren. Lengden på tilhengeren er 2,5 meter og maks last er 750 kg.

Driss Alaoui, Meklenborgåsen 68, mobil 938 64 623, vil stå for utleien. Ved lån skal det kvitteres for vognkort, nøkkel og portåpner. Dersom han ikke er hjemme kan andre i styret gjøre det. Avtale om lån bør gjøres i god tid, for å hindre at flere ønsker samme tidspunkt. Lengden for utlån er maksimalt en dag. Skulle det være behov noe lengre tid må det avtales spesielt.

Tilhenger skal settes tilbake på sin plass. Den skal være rengjort. Eventuelle skader skal rapporteres. Ved siden av tilhengeren er det plassert plastbeskyttelser for karmene, disse skal benyttes ved transport av lange gjenstander. På tilhengeren  er det montert nettinggrinder. Disse kan tas av ved behov og skal settes på plass etter bruk.

Den som låner tilhengeren er selv ansvarlig for sikring av lasten. Det er ikke levert noen form sikringsutstyr. Låntager er selv ansvarlig for å følge gjeldende trafikkregler. Maks hastighet for kjøring med tilhenger uten bremser er 60 km/time. Bilen skal ha godkjent hengerfeste.

Vi ønsker derfor at vi sammen blir flinkere å levere større avfall på Grønmo.

Styret