Innkalling til ordinær generalforsamling i Prestsletta Huseierforening onsdag 17. april 2013 kl. 2000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prestsletta huseierforening onsdag 17. april 2013 kl 20:00.

Sted: Bjørndal Grendehus

Se vedlagt innkalling og årsberetning for 2012