Feiing av uteområdene er utsatt

Den planlagte feiingen av uteområdene er utsatt grunnet defekt feiemaskin. Områdene vil bli feiet så snart maskinen er reparert. Styret beklager det inntrufne men ber om at det ikke feies grus ut av gangveiene. Forhåpentligvis kommer feiebilen snart.