Feiing av garasjeanlegget og uteområdene 2013

25. – 26. april vil det bli gjennomført feiing av garasjeanlegget.

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 25. april.
2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen fredag 26. april.
Øvre plan (parkeringsplassen) feies fredag 19. april

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget. Husk at også skibokser må fjernes.
Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget.

De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass. Det gjelder også de som har bilen parkert på parkeringsplass (øvre plan).

Feeing av uteområdene
Fredag 19. april blir området vårt og parkeringsplassen på toppen av garasjehuset feiet for våren. Det ligger en del grus på siden av veien som feiebilen ikke får med seg. Styret oppfordrer alle til å feie/rake denne grusen ut på veien slik at feiebilen kan ta den med seg.

Feiing av garaasjeanlegget 2013