Feiing av garasjeanlegget 2012 – Nye dager

Feiingen av garasjeanlegget ble ikke utført som planlagt grunnet feil på maskinen. Feiingen vil bli gjennomført 3. og 4. mai.

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 3. mai
2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 4. mai

Det er viktig at alle flytter bilen før kl. 08:00 og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget, også skibokser.

DE SOM IKKE FLYTTER BILEN OG DET SOM ER LAGRET I GARASJEN MÅ RYDDE OG FEIE SIN EGEN PLASS.