Oslo Byleksikon

Oslo Byes Vel har i 200 år arbeidet for innbyggernes interesser i
viktige byomspennende saker. Nå har foreningen også overtatt Oslo Byleksikon,
og tilbyr dette til en jubileumspris på 198 kroner til alle velforeninger, og
til alle medlemmer av velforeninger i Oslo. Se vedlagte beskrivelse.

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo samarbeider på  ulike områder med
Oslo Byes Vel. Vi formidler derfor i dette spesielle tilfellet en slik
mulighet til å skaffe seg årets julegave.