Infoskriv juni 2011

Infoskrivet inneholder informasjon om endringen i vedtektene som ble vedtatt på generalforsamlingen 4. mai 2011. Endrede vedtekter ligger vedlagt. Videre er Kåre Frantzen valgt som styreleder og Jorunn Finnsen som sekretær.
Styret ønsker alle en god sommer.