Oversikt over ansvarsgrense på villaveksler

Hafslund har et PDF-dokument på sin kundesider som kan gi en pekepinne hvor ansvarsgrensen går på villaveksleren, hvis man opplever lekkasje.

Kundesidene finnes på her. Dokumentet heter Driftsinstruks for kundesentral og ligger under Vilkår og bestemmelser.