Varselbrev om endret ansvarsgrense

I forbindelse med ordinær generalforsamling 19. april, kom det ønske om at varselbrevet fra Viken Fjernvarme (nå Hafslund) fra 11. november 2007, skulle ligge ute på nettsidene.

Viken beskriver i dette brevet hvor ansvarsgrensen går i forbindelse med villavekslerne i huset.