Infoskriv for januar 2009

Container for juletrær kommer i uke 3

Container for juletrær settes ut på formiddagen torsdag den 15. januar, og hentes igjen dagen etter.

Av økonomiske grunner vil containeren bli stående kun en dag, da vi kun ønsker å bekoste tømming for oss.

Avfall skal kastes i containeren. Ikke settes ved siden av, slik vi så forrige gang.

Minner om at hvitevarer og andre elektriske artikler IKKE skal kastes i containeren. Det SKAL leveres på Grønmo (kun en ”7 minutters”-kjøretur fra Meklenborgåsen).

Minner også om at vi har vår egen miljøstasjon for glass, plast og hermetikk ved porten til nedre garasjeplan.

Papiravfall

Renovasjonsetaten har vært i kontakt med oss, fordi de har forsøkt å hente papiravfallet. Dessverre måtte de snu fordi søppelrommet var overfylt med søppel og skrot.

De kommer igjen i morgen, torsdag 8. januar, for å tømme. Dette vil påføre oss en ekstrakostnad på ca. 2000-3000 kroner.

Mange har spurt hvorfor husleien har økt, og dette er en medvirkende årsak.