FY! FY!

Vi hadde plassert ut container sist onsdag.

Det er blitt satt igjen en del søppelsekker, møbler bl.a. en seng.

Den eller dem som har satt det der i stedet for å plassere det i container, bør med det samme ta seg sammen å rydde etter seg. Søpla må fjernes med det samme.

Vi har leid inn containeren for at beboerne skal slippe å kjøre til Grønmo. Dere må gjøre det nå!!!