Rehabilitering av garasjeanlegget

Det ble på årets generalforsamling vedtatt at vårt felles garasjeanlegg skal rehabiliteres. Grunnlaget for innhenting av tilbud fra entreprenører er en tilstandsvurdering styret har fått utført. Vurderingen er utført av Rambøll som er et stort internasjonalt rådgivningsfirma med bred erfaring med blant annet tilstandsvurderinger av bygg og anlegg. For ytterligere informasjon om Rambøll les videre her: http://www.ramboll.no/tjenester/bygg-og-arkitektur/rehabilitering

Rapporten utarbeidet av Rambøll kan leses her. Merk at kostnadsvurderingen ikke er medtatt i denne rapporten av hensyn til den pågående prosessen med innhenting av anbud fra entreprenører.

B-Rap-001 – Tilstandsvurdering Prestsletta Garasjeanlegg. 30102015

Feiing av garasjeanlegget 2016

28. – 29.april vil det bli gjennomført feiing av garasjeanlegget og parkeringsplassen på taket .

1. etasje (nedre plan) vil bli feiet på dagen torsdag 28.april.

2. etasje (midtre plan) vil bli feiet på dagen fredag 29.april.

Det er viktig at alle flytter bilen og fjerner alt som er lagret i garasjeanlegget.

• Husk at også skibokser må fjernes.

• Husk at det ikke skal lagre annet enn hjul i garasjeanlegget. Fjern at som ikke hører hjemme i garasjeanlegget. Bilbatterier må leveres på miljøstasjon.

• De som ikke har flyttet bilen i forbindelse med feiingen, må rydde og feie sin plass.

NB!

Feiingen vil skje mellom kl 08;00 og 16;00 begge dager.

Bilene må derfor være fjernet i det tidspunktet.